fredag 4 april 2014

Fri stad? Berättelser om vardagsliv i och omkring Linköping.

Kulturgeografin har gjort mig intresserad av staden som mötesplats för människor, som en social arena.

En föreläsning om Köpenhamns Stadsmuseums utställning Becoming a Copenhagener inspirerade mig att tänka annorlunda kring städer och migration. Att lyfta fram migrationen som en förutsättning för staden och därmed som en gemensam nämnare för de flesta stadsbor visade tydligt kategoriseringen av migranter efter nationell härkomst som den sociala konstruktion den är.

Jag ville använda detta förhållningssätt och samtidigt tänka intersektionellt, det vill säga ur fler aspekter och perspektiv. Därför har jag utgått från de för närvarande sju stycken diskrimineringsgrunderna.   För att få en mångfald av perspektiv har jag sökt informanter med utgångspunkt från dessa. Min tanke är att de flesta av oss på något sätt förhåller oss till alla de sju diskrimineringsgrunderna, men att samhällets kategoriseringar skymmer detta. Min avsikt är att intervjuerna ska vara ett axplock ur och visa på denna pluralism.

Utställningen består av berättelser om vardagsliv i Linköping ur sex personers perspektiv. Syftet är att berättelserna ska ge en bild av hur Linköping är som stad att leva i och vilket utrymme som finns att leva sitt liv fullt ut.

För att komma i kontakt med personer att intervjua har jag använt såväl annonsering på utvalda fritidsgårdar (Skylten, Elsas hus och Arbis/LIQUID) och verksamhet för unga (Konnekta), ideella föreningar med inriktning mot olika diskrimineringsgrunder samt personliga kontakter.

Utställningen har gjorts som en del av Studiefrämjandet i Östergötlands projekt ”Telling – Alla har en berättelse” och i samarbete med Kulturarv Östergötland.


Berätta om din första dag i eller omkring Linköping eller om ditt första minne av Linköping!

Maria H, 26 år:

Ingmar, 87 år:

Fredrik, 20 år
del 1:

del 2:

Caroline, 33 år
del 1:

del2:

del 3:

del 4:

del 5:

Maria E. 42 år
del 1:


del 2:

del 3:

del 4:

del 5:

del 6:

del 7:

del 8:


Berätta om något i eller omkring Linköping som får dig att må bra!

Maria H, 26 år:

Ingmar 87 år:

Fredrik, 20 år
del 1:

del 2:

Caroline, 33 år
del 1:

del 2:

Vill du berätta vad du tycker är meningen med livet?

Maria H, 26 år:

Ingmar, 87 år:

Fredrik, 20 år
del 1:

del 2:

del 3:

Caroline, 33 år
del 1:

del 2:

del 3:

Tack!


Jag vill tacka till mina kollegor i projekt Telling och på Studiefrämjandet i Östergötland för korrekturläsning och praktisk hjälp med utställningen.

Ett tack också till Linköpings buddhistiska gemenskap, projektledare Anja Persson på LIQUID, Tobias Starborg och Jana Jörgensen på Studiefrämjandet för hjälp att förmedla kontakter samt till Johanna Övling på Arbetets Museum för råd och inspiration.

Ett stort tack slutligen till alla informanter som ställt upp på mina intervjuer!

torsdag 3 april 2014

Christer Felix

Utbildning:
·        Kultur- och naturmiljötolkning. Det kulturella arvet. Linköpings universitet 2002.

Tvärvetenskaplig kurs med geografi, historia, religions- och konstvetenskap.
·        Geografi med kulturgeografisk inriktning. Linköpings universitet 2003.

·        Filosofie magister examen med kultur- och naturmiljötolkning som huvudämne. 2004.

·        Utställningsgestaltning i historisk miljö. Linköpings universitet och Östergötlands länsmuseum 2010.

Erfarenhet:
·        Inventering av historisk markanvändning i Vallaskogen i arkiv och på historiska kartor. Friluftsmuseet Gamla Linköping, november – december 2004.

·        Inventering av pågående, kritiskt granskande forskning i Sverige om fenomenet kulturarv. Tema Q, Tema Kultur och samhälle, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Campus Norrköping, mars – juni 2012.

·        Projekt Telling – alla bär på en berättelse. Insamling, dokumentation och presentation av berättelser, bland annat från grupper som annars inte kommer till tals i kulturarvet. Studiefrämjandet i Östergötland, Linköping, juni 2012 –

Ideellt engagemang:
·        RFSL Linköping. Arbete för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queera personers rättigheter.
·        Linköpings Regnbågsvecka med Kärleksparaden, med målet att göra Linköping till en öppen stad för alla.

Kontakt:

Christer Felix
Jakobslund 1, Axel von Fersens hus
59075 Ljungsbro
Mobil: 0730 307 318

Inspiration

·        Asfalttelegrafen (ett radioprogram 1977) där artisten Tom Robinson på- eller avannonserades med att ”i flirten med det förbjudna” lanseras som både socialist och homosexuell, vilket framställdes som märkligt.

·        Under en längre period kommenterades aktuella händelser på Aftonbladets sista sida i versform som Kluringen. I vilket sammanhang det var minns jag inte, men under 1970-talets första hälft publicerades följande vers:

Homo-, hetero eller bi-
det struntar Kluringen i
och hävdar det generella:
Alla är vi sexuella!

·        Trygghetsvandring i Linköpings innerstad och förorter arrangerad av ungdomsombuden i Linköpings kommun.

·        Becoming a Copenhagener. Utställning på Köpenhamns Stadsmuseum om migration som förutsättning för staden.