torsdag 3 april 2014

Christer Felix

Utbildning:
·        Kultur- och naturmiljötolkning. Det kulturella arvet. Linköpings universitet 2002.

Tvärvetenskaplig kurs med geografi, historia, religions- och konstvetenskap.
·        Geografi med kulturgeografisk inriktning. Linköpings universitet 2003.

·        Filosofie magister examen med kultur- och naturmiljötolkning som huvudämne. 2004.

·        Utställningsgestaltning i historisk miljö. Linköpings universitet och Östergötlands länsmuseum 2010.

Erfarenhet:
·        Inventering av historisk markanvändning i Vallaskogen i arkiv och på historiska kartor. Friluftsmuseet Gamla Linköping, november – december 2004.

·        Inventering av pågående, kritiskt granskande forskning i Sverige om fenomenet kulturarv. Tema Q, Tema Kultur och samhälle, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Campus Norrköping, mars – juni 2012.

·        Projekt Telling – alla bär på en berättelse. Insamling, dokumentation och presentation av berättelser, bland annat från grupper som annars inte kommer till tals i kulturarvet. Studiefrämjandet i Östergötland, Linköping, juni 2012 –

Ideellt engagemang:
·        RFSL Linköping. Arbete för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queera personers rättigheter.
·        Linköpings Regnbågsvecka med Kärleksparaden, med målet att göra Linköping till en öppen stad för alla.

Kontakt:

Christer Felix
Jakobslund 1, Axel von Fersens hus
59075 Ljungsbro
Mobil: 0730 307 318

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.